Jesteś tutaj

Zapomniane miejsca: dawny kamieniołom porfiru w Miękini

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Miękinia dawny kamieniołomDawny kamieniołom porfiru w Miękini to jedno z najciekawszych "zapomnianych miejsc" w województwie małopolskim.

W środkowej części wsi Miękinia znajdują się pozostałości kamieniołomu porfiru. Eksploatowana była głównie część po zachodniej stronie doliny, natomiast wschodnią zajmowały budynki przemysłowe. Rozpoczęcie wydobycia sięga XVIII wieku. Kamieniołom w 1787 roku odwiedził król Stanisław August Poniatowski. Na większą skalę wydobywanie porfiru rozpoczęto dopiero w XIX wieku. W latach 1906-1918 kamieniołom stał się własnością czesko-niemieckiej firmy Hermana Kulki. Firma ta zmechanizowała i usprawniła wydobycie surowca. W zakładzie znajdowały się maszyny parowe, motory, młyny, kruszarki, kolejki wąskotorowe.

Miękinia dawny kamieniołom

W 1908 roku wybudowano kolejkę linową o długości 3,6 km do Krzeszowic połączoną z ładownią kamienia do wagonów kolejowych. W 1918 roku firma Kulki sprzedała kamieniołomy spółce miast: Krakowa, Lwowa i Tarnowa. Po II wojnie światowej porfir mielono przeważnie na grysy i drobne kruszywo do produkcji betonów oraz do budowy dróg. W 1960 roku zlikwidowano kolejkę linową, a wybudowano bocznicę kolejową. W 1975 roku zaniechano eksploatacji porfiru.

Miękinia dawny kamieniołom

Dziś wyrobisko o powierzchni 40 ha i głębokości do ok. 50 metrów jest nieczynne. Jego obszar wykorzystywany jest jako tereny rekreacyjne. Naprzeciwko wejścia na teren głównego kamieniołomu stoi budynek dawnej sztygarówki, wybudowanej w latach 1948-1949 (przebudowanej w 2011 roku). Mieści się tam obecnie Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do wschodniej części kamieniołomu prowadzi bita droga rozpoczynająca się obok terenu AGH. Prowadzi ona serpentynami po linii dawnego toru kolejki wąskotorowej obok młynów kamieniarskich i dawnego pola górniczego. Zobaczyć tu można pozostałości warsztatów, kruszarni kamienia, lokomotywowni oraz wiele wyrobisk i hałd. Nieopodal młynów rozpoczynała swój bieg wspomniana kolejka linowa, po której pozostały jedynie słupy. 

Miękinia dawny kamieniołom

Dojazd do Miękini z Krakowa drogą nr 7 i następnie drogą nr 79. W Krzeszowicach skręcamy w prawo w ul. I. Daszyńskiego, następnie w lewo w ul. Ogrodową i w prawo w ul. Grunwaldzką. Ok. 800 metrów dalej w lewo na Miękinię. Kamieniołom znajduje się 3 km dalej po lewej stronie. Ruiny kruszarek zlokalizowane są po prawej stronie drogi ok. 200 metrów od niej.

Tekst pochodzi z przewodnika Zapomniane miejsca Małopolskie. Kraków i okolice

zapomniane miejsca małopolskie

 

Podsumowanie
Region Jura Krakowsko-Częstochowska
Województwo małopolskie
Miejscowość Miękinia
Kategoria Zapomniane miejsca
Mapa
  • Zapomniane miejsca