Jesteś tutaj

Nowość: Kurhany chwały. O kopcach krakowskich, podkrakowskich i nie tylko

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kurhany chwały. O kopcach krakowskich, podkrakowskich i nie tylkoNakładem Wydawnictwa CM ukazała się książka Bartłomieja Grzegorza Sali Kurhany chwały. O kopcach krakowskich, podkrakowskich i nie tylkoJest to pierwsze monograficzne opracowanie tematyki kopców i kurhanów na ziemiach polskich, ze szczególnych uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Gruba na prawie 400 stron książka zawiera opisy kilkudziesięciu kopców na terenach obecnej i dawnej Rzeczpospolitej.

Opis z okładki:

„Kurhany chwały” zawierają opis dziesięciu istniejących i nieistniejących kopców krakowskich, dwudziestu jeden kopców podkrakowskich i dwudziestu ośmiu wybranych kopców , położonych na historycznie polskich ziemiach. Autor opisuje każdy kurhan wraz z jego początkami, mniej lub bardziej burzliwymi dziejami, dniem dzisiejszym oraz łączącymi się z kopcem legendami, obyczajami i innymi tradycjami kulturowymi, nie zapominając również o pobliskich obiektach. Najstarsze opisane kurhany mają przedhistoryczne pochodzenie, ale szczególną rolę odegrały krakowskie i podkrakowskie kopce łączone z wczesnośredniowiecznym państwem Wiślan, tworzące monumentalną strukturę kalendarzowo-kultową, które w późniejszych wiekach uznano za mogiły bajecznych władców z rodu Kraka. Ich znaczenie w polskiej tradycji było na tyle przemożne, że w czasach nowożytnych posłużyły Polakom za wzór dla czczenia szczególnie doniosłych historycznych postaci i wydarzeń sypaniem podobnych im ziemnych pomników. Autor, historyk, etnolog i krajoznawca, zaprasza w podróż przez kraj i epoki wraz z prawie sześćdziesięcioma kopcami i ich tajemnicami.

Książkę można zakupić m.in. w naszym sklepie wydawniczym.

Okładka w dużej wersji:

kurhany chwały o kopcach krakowskich podkrakowskich i nie tylko

Spis treści:

WSTĘP ................................................................................................... 13
CZEŚĆ I. KOPCE KRAKOWSKIE ................................................ 21
KRAKOWSKI SYSTEM KOPCÓW ........................................... 23
KOPIEC KRAKUSA (KOPIEC KRAKA, MOGIŁA KRAKA) ... 26
Kopiec Krakusa – dane i położenie .................................... 26
Powstanie Kopca Krakusa .............................................. 26
Krak – legendarny założyciel Krakowa ............................ 28
Dzieje Kopca Krakusa i Rękawka ................................... 30
Kamieniołom „Liban”, niemiecki obóz i podgórskie
cmentarze ....................................................................... 32
Wzgórze Lasoty i kościół św. Benedykta ........................... 33
KOPIEC WANDY (MOGIŁA WANDY) ..................................... 35
Kopiec Wandy – dane i położenie ................................. 35
Powstanie Kopca Wandy ................................................ 35
Księżniczka Wanda ........................................................ 36
Dzieje Kopca Wandy ....................................................... 38
Mogiła ............................................................................. 40
Huta w Nowej Hucie .................................................... 41
KOPIEC WAWELSKI ................................................................... 42
Wzgórze Wawelskie ........................................................ 42
Kopiec Wawelski i jego dzieje ....................................... 45
Kościół św. Michała i kościół św. Jerzego ........................ 46
KOPIEC BABKI KRAKUSA ........................................................... 47
Kopiec Babki Krakusa i jego dzieje ................................... 47
KOPIEC ESTERKI (MOGIŁA ESTERKI) ................................... 49
Zamek królewski w Łobzowie ....................................... 49
Powstanie Kopca Esterki ................................................. 50
Esterka ......................................................................... 51
Dzieje Kopca Esterki ................................................... 52
KOPIEC LUTRÓW (KOPIEC ARIAN) ................................. 54
Kopiec Lutrów – dane i położenie .................................... 54
Żeleńscy .......................................................................... 54
Powstanie Kopca Lutrów ............................................... 56
Dzieje Kopca Lutrów ..................................................... 56
KOPIEC KOŚCIUSZKI (MOGIŁA KOŚCIUSZKI) ................. 58
Kopiec Tadeusza Kościuszki – dane i położenie .............. 58
Wzgórze Świętej Bronisławy ........................................... 58
Generał Tadeusz Kościuszko ......................................... 59
Powstanie Kopca Tadeusza Kościuszki ........................... 63
Dzieje Kopca Tadeusza Kościuszki ................................ 67
KOPIEC RZECZYPOSPOLITEJ KRAKOWSKIEJ ................ 71
Krakowskie Planty ........................................................ 71
Powstanie Kopca Rzeczypospolitej Krakowskiej ........... 73
Dzieje Kopca Rzeczypospolitej Krakowskiej .................. 74
Pomnik Floriana Straszewskiego ................................... 74
Klasztor duchaków ....................................................... 75
Drzewo Wolności ........................................................... 75
KOPIEC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ....................................... 77
Kopiec Józefa Piłsudskiego – dane i położenie .................. 77
Sowiniec ....................................................................... 78
Marszałek Józef Piłsudski ......................................... 78
Powstanie Kopca Józefa Piłsudskiego ............................. 85
Dzieje Kopca Józefa Piłsudskiego ................................ 88
Las Wolski .................................................................... 93
KOPIEC JANA PAWŁA II ......................................................... 94
Kopiec Jana Pawła II – dane i położenie ............................. 94
Jan Paweł II ................................................................. 94
Wyższe Seminarium Duchowne... ................................. 99
Powstanie Kopca Jana Pawła II ................................... 99
CZEŚĆ II. KOPCE PODKRAKOWSKIE .................................. 103
KOPCE POD KRAKOWEM ............................................... 105
KOPIEC II (KURHAN II) W MIERNOWIE ......................... 109
Miernów i Kopiec II ...................................................... 109
Powstanie Kopca II ...................................................... 109
Dzieje Kopca II ............................................................. 111
Kopiec I ......................................................................... 111
KOPIEC W GRODOWICACH ............................................. 112
Grodowice i Kopiec ........................................................ 112
Powstanie Kopca w Grodowicach ................................ 112
KOPIEC WALENTEGO W KRÓLEWICACH ....................... 114
Królewice i Kopiec Walentego ........................................ 114
Powstanie Kopca Walentego ......................................... 114
Święty Walenty ............................................................. 115
Dzieje Kopca Walentego .............................................. 115
KURHAN NA WIESZCZONCE W JAKUSZOWICACH .. 116
Jakuszowice i Kurhan na Wieszczonce ........................... 116
Powstanie Kurhanu na Wieszczonce ............................. 117
Dzieje Kurhanu na Wieszczonce ..................................... 117
KOPIEC KRAKA II W KRAKUSZOWICACH ..................... 118
Krakuszowice i Kopiec Kraka II .................................... 118
Powstanie Kopca Kraka II .................................... 119
Synowie Kraka ............................................................... 119
Dzieje Kopca Kraka II ................................................. 122
GÓRKA LUTERSKA W CZARNOCINIE ................................ 123
Czarnocin i Górka Luterska ........................................... 123
Powstanie Górki Luterskiej .......................................... 123
Trzy siostry .................................................................. 125
Dzieje Górki Luterskiej ............................................... 125
KURHAN W KOBYLNIKACH ................................................. 126
Kobylniki i Kurhan ......................................................... 126
Powstanie Kurhanu .................................................. 126
Dzieje Kurhanu ............................................................. 128
Park podworski ........................................................... 128
KOPIEC W ZRĘCZYCACH ...................................................... 129
Zręczyce i Kopiec ........................................................ 129
Powstanie Kopca .......................................................... 129
Dzieje Kopca ................................................................ 130
KOPIEC BZOWSKICH W BĘDKOWICACH ......................... 132
Będkowice i Kopiec Bzowskich .................................... 132
Hiacynt Janota Bzowski i Kazimierz Janota Bzowski ..... 132
Powstanie Kopca Bzowskich ........................................ 133
Dzieje Kopca Bzowskich .......................................... 134
KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU .......... 136
Olkusz i Kopiec Tadeusza Kościuszki ........................... 136
Powstanie Kopca Tadeusza Kościuszki ......................... 137
Dzieje Kopca Tadeusza Kościuszki .............................. 137
KOPIEC POWSTAŃCZY W PILICY ..................................... 139
Pilica i Kopiec Powstańczy ............................................. 139
Powstanie styczniowe i Pilica ......................................... 139
Powstanie Kopca Powstańczego .................................... 140
Dzieje Kopca Powstańczego .......................................... 141
Pałac w Pilicy .............................................................. 141
KOPIEC POWSTAŃCÓW KRAKOWSKICH W GDOWIE . 143
Gdów i Kopiec Powstańców Krakowskich .................... 143
Powstanie w 1846 roku ............................................... 143
Powstanie Kopca Powstańców Krakowskich .................. 145
Cmentarz w Gdowie .................................................... 146
KOPIEC GRUNWALDZKI W CZARKOWACH ................... 147
Czarkowy i Kopiec Grunwaldzki .................................. 147
Bitwa pod Grunwaldem ............................................... 147
Powstanie Kopca Grunwaldzkiego ................................ 149
Dzieje Kopca Grunwaldzkiego ..................................... 150
Zespół parkowo-pałacowy Pusłowskich ....................... 151
Kopiec Legionów Polskich ................................ 152
KOPIEC GRUNWALDZKI W NIEPOŁOMICACH ............. 153
Niepołomice i Kopiec Grunwaldzki ................................ 153
Strajk polskich dzieci we Wrześni ................................ 154
Powstanie Kopca Grunwaldzkiego ................................... 155
Dzieje Kopca Grunwaldzkiego .................................... 156
KOPIEC W UCISKOWIE .................................................... 158
Ucisków i Kopiec ......................................................... 158
Walki o linię Nidy ....................................................... 158
Powstanie Kopca ......................................................... 159
Dzieje Kopca ................................................................. 159
Cmentarz wojenny w Uciskowie ................................. 160
KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU-ZDROJU .. 161
Busko-Zdrój ................................................................ 161
Powstanie Kopca Tadeusza Kościuszki ........................ 162
Dzieje Kopca Tadeusza Kościuszki ................................ 162
Aleja Adama Mickiewicza i Urząd Miasta ..................... 163
Ocalony pomnik ........................................................... 164
KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RACŁAWICACH ... 166
Racławice i Kopiec Tadeusza Kościuszki ....................... 166
Bitwa pod Racławicami ................................................ 167
Powstanie Kopca Tadeusza Kościuszki ....................... 167
Dzieje Kopca Tadeusza Kościuszki ................................ 169
Pole bitwy racławickiej i pomnik Wojciecha Bartosa
Głowackiego .................................................................. 170
Racławickie mogiły ..................................................... 171
KOPIEC ADAMA MICKIEWICZA W WADOWICACH ... 172
Wadowice i Kopiec Adama Mickiewicza ........................ 172
Adam Mickiewicz ........................................................... 173
Powstanie Kopca Adama Mickiewicza .......................... 174
Dzieje Kopca Adama Mickiewicza .................................. 175
Park Miejski im. Adama Mickiewicza ............................. 176
KOPIEC NA SOCHAJCE W HEBDOWIE .......................... 177
Hebdów i Kopiec na Sochajce ........................................ 177
Walki w rejonie Hebdowa .............................................. 177
Powstanie Kopca na Sochajce ...................................... 178
Dzieje Kopca na Sochajce ........................................... 178
KOPIEC JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO
W PIERZCHOWIE ..................................................................... 180
Pierzchów i Kopiec Jana Henryka Dąbrowskiego ............. 180
Generał Jan Henryk Dąbrowski .................................. 180
Powstanie Kopca Jana Henryka Dąbrowskiego ........... 187
Dzieje Kopca Jana Henryka Dąbrowskiego .................... 187
Dawny dwór w Pierzchowcu i pomnik generała Jana
Henryka Dąbrowskiego ................................................ 188
KURHAN W KARNIOWICACH ............................................. 190
Karniowice i Kurhan .................................................... 190
Powstanie Kurhanu .................................................... 190
Dzieje Kurhanu ........................................................... 191
CZĘŚĆ III. WAŻNIEJSZE KOPCE ZIEM POLSKICH ... 193
PRADZIEJOWE KURHANY I KRAKOWSKI WZORZEC .. 195
SALVE REGINA W SANDOMIERZU .................................... 199
Sandomierz i kopiec Salve Regina ................................... 199
Dzieje kopca Salve Regina .......................................... 200
Sądomir-Sudomir... czyli legendy kopca Salve Regina ...... 202
KOPIEC TATARSKI W LESZCZKOWIE ................................ 204
Leszczków i Kopiec Tatarski .......................................... 204
Powstanie Kopca Tatarskiego ...................................... 205
Dzieje Kopca Tatarskiego ............................................. 206
TOWSTA MOHYŁA ................................................................... 208
Położenie Towstej Mohyły ............................................. 208
Powstanie Towstej Mohyły ............................................ 208
Dzieje Towstej Mohyły ................................................ 209
KURHAN ALEKSANDROPOLSKI W ALEKSANDROPOLU . 211
Aleksandropol i Kurhan Aleksandropolski .................. 211
Powstanie Kurhanu Aleksandropolskiego ................... 211
Dzieje Kurhanu Aleksandropolskiego ............................ 212
CZERTOMŁYK .............................................................................. 214
Położenie Czertomłyka .................................................. 214
Powstanie Czertomłyka ............................................... 214
Dzieje Czertomłyka .................................................... 215
WIELKI KURHAN RYŻANOWSKI W RYŻANÓWCE ........ 215
Ryżanówka i Wielki Kurhan Ryżanowski ........................ 216
Powstanie Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego ............... 216
Dzieje Wielkiego Kurhanu Ryżanowskiego ...................... 217
KOPIEC TATARSKI W PRZEMYŚLU ................................ 219
Przemyśl i Kopiec Tatarski ............................................. 219
Powstanie Kopca Tatarskiego ....................................... 220
Legendy Kopca Tatarskiego ........................................... 223
Dzieje Kopca Tatarskiego ........................................... 224
OSTRA GÓRKA W KOMAROWICACH ............................. 227
Komarowice i Ostra Górka ........................................... 227
Powstanie Ostrej Górki ............................................. 227
Dzieje Ostrej Górki .................................................... 228
KOPIEc W SOLCY ....................................................................... 230
Solca i Kopiec ............................................................... 230
Powstanie Kopca ......................................................... 230
Dzieje Kopca ................................................................. 231
KOPIEC JADWIGI W PRZEMYŚLU ............................. 233
Kopiec Jadwigi i jego dzieje ................................... 233
CZARNA MOGIŁA W CZERNIHOWIE ............................... 236
Czernihów i Czarna Mogiła ........................................... 236
Powstanie Czarnej Mogiły .......................................... 237
Dzieje Czarnej Mogiły ............................................ 237
KOPIEC UNII HORODELSKIEJ W HORODLE .............. 239
Horodło i Kopiec Unii Horodelskiej ................................ 239
Unia horodelska ........................................................... 239
Powstanie Kopca Unii Horodelskiej ................................ 240
Dzieje Kopca Unii Horodelskiej ................................ 242
KOPIEC UNII LUBELSKIEJ WE LWOWIE ......................... 245
Lwów i Kopiec Unii Lubelskiej .................................. 245
Unia lubelska ............................................................... 246
Powstanie Kopca Unii Lubelskiej ................................. 246
Dzieje Kopca Unii Lubelskiej ..................................... 251
KOPIEC ADAMA MICKIEWICZA W SANOKU ................ 253
Sanok i Kopiec Adama Mickiewicza ................................ 253
Powstanie Kopca Adama Mickiewicza .............................. 253
Dzieje Kopca Adama Mickiewicza ................................... 254
MOGIŁA W NIEDRZWICY KOŚCIELNEJ ....................... 256
Niedrzwica Kościelna i Mogiła ...................................... 256
Walki austriacko-rosyjskie w rejonie Niedrzwicy Kościelnej .. 256
Powstanie Mogiły ........................................................... 257
Dzieje Mogiły ............................................................... 257
KOPIEC TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STARYM
BYCHOWIE .................................................................................. 258
Stary Bychów ................................................................ 258
Powstanie Kopca Tadeusza Kościuszki ........................ 258
Dzieje Kopca Tadeusza Kościuszki ............................... 259
KOPIEC WOLNOŚCI W POZNANIU ................................ 260
Poznań i Kopiec Wolności ............................................ 260
Powstanie Kopca Wolności ........................................... 261
Dzieje Kopca Wolności .................................................. 264
KOPIEC W ZADWÓRZU .......................................................... 268
Zadwórze i Kopiec ........................................................ 268
Bitwa pod Zadwórzem ................................................... 268
Powstanie Kopca ......................................................... 269
Dzieje Kopca ................................................................ 270
KOPIEC ADAMA MICKIEWICZA W NOWOGRÓDKU .. 272
Nowogródek i Kopiec Adama Mickiewicza .................. 272
Powstanie Kopca Adama Mickiewicza ......................... 273
KOPIEC KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W KRYNICY
-ZDROJU ............................................................................................ 275
Krynica-Zdrój i Kopiec Kazimierza Pułaskiego ................. 275
Generał Kazimierz Pułaski ....................................... 276
Powstanie Kopca Kazimierza Pułaskiego ...................... 277
Dzieje Kopca Kazimierza Pułaskiego ............................. 279
KOPIEC LEGIONÓW W LUBLINIE .................................... 281
Lublin i Kopiec Legionów ................................................. 281
Powstanie Kopca Legionów ............................................ 282
Dzieje Kopca Legionów .................................................. 282
KOPIEC PŁOWIECKI W PŁOWCACH ................................. 285
Płowce i Kopiec Płowiecki ................................................ 285
Bitwa pod Płowcami ..................................................... 285
Powstanie Kopca Płowieckiego .................................... 287
Dzieje Kopca Płowieckiego ........................................... 288
KOPIEC POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PIEKARACH
ŚLĄSKICH .......................................................................................... 290
Piekary Śląskie i Kopiec Powstańców Śląskich .................. 290
Powstania śląskie ........................................................ 291
Powstanie Kopca Wyzwolenia .................................... 293
Dzieje Kopca Powstańców Śląskich ........................... 296
KOPIEC HENRYKA SIENKIEWICZA W OKRZEI ........... 299
Okrzeja i Kopiec Henryka Sienkiewicza ......................... 299
Henryk Sienkiewicz ................................................. 299
Powstanie Kopca Henryka Sienkiewicza ....................... 302
Dzieje Kopca Henryka Sienkiewicza ................................ 304
KOPIEC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAWADACH ........ 305
Zawady i Kopiec Józefa Piłsudskiego ................................ 305
Powstanie Kopca Józefa Piłsudskiego ........................... 305
Dzieje Kopca Józefa Piłsudskiego ................................... 306
KOPIEC POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W WARSZAWIE 308
Warszawa i Kopiec Powstania Warszawskiego .................. 308
Powstanie Warszawskie ............................................. 309
Powstanie Kopca Czerniakowskiego ................................ 310
Dzieje Kopca Powstania Warszawskiego .................... 311
KOPIEC PAMIĘCI PODLASIA W DROHICZYNIE .............. 314
Drohiczyn i Kopiec Pamięci Podlasia ............................... 314
Jan Paweł II w Drohiczynie ....................................... 314
Powstanie Kopca Pamięci Podlasia ................................ 315
KOPIEC PAMIĘCI W ŁODZI ................................................ 316
Łódź i Kopiec Pamięci ................................................. 316
Getto Litzmannstadt .................................................... 317
Powstanie Kopca Pamięci ............................................. 318
Park Ocalałych .............................................................. 319
CHRONOLOGIA KOPCÓW KRAKOWSKICH
I PODKRAKOWSKICH .............................................................. 321
CHRONOLOGIA WYBRANYCH POLSKICH KOPCÓW 327
TABELE .............................................................................................. 331
Tradycyjna genealogia legendarnych władców Krakowa 331
Kopce krakowskie w kolejności powstania ................. 331
Kopce krakowskie w kolejności włączenia w granice
miasta .......................................................................... 332
Nieistniejące kopce krakowskie w kolejności zniszczenia 333
Ranking wielkościowy krakowskich kopców .............. 334
Kopce podkrakowskie w kolejności powstania (wybór) .. 334
Ranking wielkościowy podkrakowskich kopców (wybór) .. 337
Ranking wielkościowy kopców krakowskich
i podkrakowskich (wybór) ............................................. 338
Wybrane polskie kopce w kolejności powstania .......... 339 Ranking wielkościowy wybranych polskich kopców ... 341 Prezesi Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie .......... 343
Przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa
Piłsudskiego w Krakowie ............................................. 343
WYBRANA BIBLIOGRAFIA ..................................................... 344

Podsumowanie
Region Małopolska
Województwo małopolskie
Miejscowość Kraków
Kategoria Nasze publikacje
Mapa
  • Nasze publikacje