Jesteś tutaj

Przewodnik: Szlak Romański: kolegiata św. Marcina w Opatowie

Opatów kolegiataNie wiemy dokładnie, kiedy powstała, w jakim celu, kto był jej budowniczym ani fundatorem. Nie wiemy również, co właściwie przedstawia niewielki zachowany fragment romańskiej dekoracji rzeźbiarskiej. Oczywiście także autor tego dzieła jest postacią nieznaną.

Pewne jest, że kolegiata w Opato­wie istniała już na początku XIII wieku, co poświadczają pierwsze zachowane wzmianki źródłowe. Datę jej powsta­nia należy więc z pewnością umieścić w poprzednim stuleciu. I jest to jedyny punkt, co do którego wszyscy są zgodni. Czy była to druga, czy trzecia ćwierć XII wieku, czy może jego koniec? Kompro­misowym wyjściem będzie przyjęcie, że kościół w Opatowie powstał około po­łowy XII stulecia.

Wykup dostęp

Materiał o charakterze przewodnikowym. Aby przeczytać dalszą część przewodnika wykup proszę dostęp. Dzięki temu możemy przygotowywać lepsze i aktualne materiały i zapłacić osobom, które je dla nas piszą.

5,90 zł

Kategoria: Zabytki romańskie w Polsce

24,90 zł

Dostęp 30 dni wszystko

34,90 zł